Новини за сезон на отчетите на БФБ
„Софарма имоти“ отчита лек ръст на печалбата за полугодието въпреки коронавируса
04.08.2020
София Комерс-Заложни къщи увеличава печалбата за 2019 г. до 1,46 млн. лева
03.08.2020
Тласъкът на онлайн търговията заради коронакризата подкрепя резултатите на „Спиди“
31.07.2020
БФБ ще изкупи обратно до 300 хил. акции
30.07.2020
Корадо-България със спад на приходите и печалбата, но ще разпредели дивидент за полугодието
30.07.2020
„Алкомет“ свива печалбата до 67 хил. лева към полугодието заради пандемията
30.07.2020
КРЗ „Одесос“ отчита троен ръст на печалбата за полугодието въпреки коронавируса
22.07.2020
„Елхим-Искра“ отчита спад на приходите и загуба към края на юни
21.07.2020
„Браво Пропърти“ е загубило наемател, но веднага го е заменило с нов
08.07.2020
„Софарма“ АД с 5% спад на продажбите през юни
07.07.2020
06.07.2020
Прайм Пропърти БГ отчита загуба от 171 хил. лв. за първото тримесечие
20.06.2020
„КРЗ Одесос“ увеличава 26 пъти печалбата през първото тримесечие
18.06.2020
„Неохим“ отчита 2,7 пъти спад на нетната печалба за първото тримесечие
09.06.2020
Монбат отчита спад на приходите, но ръст на печалбата за първото тримесечие
05.06.2020
Консолидираната нетна печалба на Алтерко расте над 2 пъти през първото тримесечие
04.06.2020
Преоценки изведоха „Илевън Кепитал“ на печалба от 873 хил. лв. за тримесечието
04.06.2020
Валутни загуби за 5,4 млн. лв.
02.06.2020
29.05.2020
ЧЕЗ Разпределение България отчита почти 5-кратен ръст на печалбата за 2019 г.
28.05.2020
„Телелинк БС“ с 84% ръст на консолидираните продажби през първото тримесечие
28.05.2020
Групата БФБ отчита двукратен спад на нетната печалба за 2019 г.
27.05.2020
Монбат отчита 26% спад на консолидираните нетни приходи през април
27.05.2020
Елана Финансов Холдинг увеличава загубата до 113 хил. лева през първото тримесечие
22.05.2020
ИКХ отчита спад на консолидираната печалба за 2019 г. заради свити продажби
21.05.2020
Печалбата на Монбат за 2019 г. пада с над една четвърт до 6,981 млн. лева
18.05.2020
Печалбата на „Чайкафарма“ за 2019 г. се свива над 4 пъти
14.05.2020
Неохим отчита трикратен срив на печалбата за тримесечието на годишна база
12.05.2020